Пешеходов защитят от гонщиков на самокатах и моноколесах — 17.08.2020